Brak kapitału na rozwój firmy i realizację biznesowych celów może skutecznie zablokować rozwój przedsiębiorstwa. Na szczęście właściciele firm mogą pozyskać środki finansowe nie tylko na bieżące zobowiązania, ale również inwestycje czy realizację zleceń. Skąd czerpać fundusze na rozwój firmy?

Środki na rozwój firmy. Skąd je brać?

Dotacje unijne na rozwój firmy

Jednym ze sposobów finansowania firm są dotacje z Funduszy Europejskich. Obecnie, obok samorządów, przedsiębiorcy są największymi beneficjentami programów realizowanych przez UE. Największy wachlarz wsparcia z dotacji unijnych mają do dyspozycji mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Dotacje dla przedsiębiorców zostały przewidziane w Programach Regionalnych poszczególnych województw oraz ogólnokrajowych, takich jak Inteligentny Rozwój oraz Polska Wschodnia. Często zdarza się, że mikro i małe przedsiębiorstwa łatwiej pozyskują dotacje w programach regionalnych, niż krajowych.

Przedsiębiorcy mogą uzyskać dotacje unijne na rozwój firmy w zakresie zakupu nowoczesnych maszyn, sprzętu produkcyjnego, rozbudowy infrastruktury, jak i wprowadzenia zmian w sposobie świadczenia usług oraz w procesie produkcyjnym. Dzięki programom przedsiębiorcy będą mogli zaoferować nowe lub ulepszone produkty lub usługi, zwiększając pozycję na rynku. Fundusze europejskie na rozwój firmy mogą zapewnić nowe perspektywy dla przedsiębiorców, jednak należy pamiętać, że podmioty udzielające wsparcia w postaci pożyczek inwestycyjnych i inwestycyjno-obrotowych sprawdzają wiarygodność beneficjentów. W przypadku nienajlepszej historii kredytowej, przedsiębiorcy mogą mieć problem z uzyskaniem unijnego wsparcia.

Kredyt na rozwój firmy

Kredyt na rozwój firmy jest najbardziej popularną formą finansowania. Banki oferują szeroki wachlarz produktów finansowych. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o:

  • Kredyt gotówkowy – pozyskane środki mogą być przeznaczone na realizację wcześniej wyznaczonych celów.
  • Kredyt inwestycyjny – przeznaczony na finansowanie zaplanowanej inwestycji.
  • Kredyt pomostowy – pozwala na realizację celów, na które przedsiębiorca otrzymał dotację.
  • Kredyt obrotowy – przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności.
  • Kredyt technologiczny – przyznane środki są przeznaczane na rozwój technologii produkcji.

Warto pamiętać, że kredyt bankowy udzielany jest na konkretny, wskazany we wniosku cel, natomiast pożyczki bankowe nie są celowe i można je przeznaczyć na dowolne potrzeby. Jednak banki mogą odmówić przyznania kredytu, jeżeli przedsiębiorstwo nie posiada zaplecza finansowego. Starając się o kredyt spotkamy rozgraniczenie finansowań – kredyty bez zabezpieczenia twardego oraz zabezpieczone np. wpisem hipotecznym. Bank musi mieć pewność, że przedsiębiorca będzie w stanie zwrócić pożyczone środki, dlatego niezbędne jest dostarczenie dokumentów obrazujących aktualną sytuację finansową przedsiębiorstwa. Ponadto należy doliczyć koszty prowizji, ubezpieczenia i opłaty przygotowawczej. Kredyt na rozwój działalności gospodarczej z pewnością będzie stanowił doskonałą pomoc celową, jednak przedsiębiorcy muszą mieć na uwadze, że przed podjęciem decyzji o przyznaniu kredytu, bank będzie skrupulatnie analizował zdolność kredytową pożyczkobiorcy.

Pożyczka na rozwój firmy

Innym sposobem finansowania firm są pożyczki pozabankowe, które nie są obwarowane tak wysokimi wymaganiami, jak kredyty bankowe. Dużą zaletą pożyczki na rozwój działalności gospodarczej jest brak konieczności podawania konkretnego celu, o ile będzie związany z prowadzoną działalnością. Ponadto instytucje pozabankowe nie weryfikują zdolności kredytowej tak skrupulatnie, jak banki. Należy oczywiście wykazywać regularne, stałe dochody. Pożyczka na rozwój firmy umożliwia realizację zaplanowanych działań w przypadku, kiedy otrzymamy decyzję odmowną od banku.

Instytucje finansowe kierują również ofertę do rolników prowadzących Indywidualne Gospodarstwo Rolne, otrzymując cykliczne dochody z kontraktów lub zleceń na płody rolne sezonowe lub dochody pochodzące ze stałych, miesięcznych produktów niesezonowych. FairFinance24 oferuje kredytobiorcom produkty finansowe, które mogą być przeznaczone na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą – zarówno na realizację wcześniej wyznaczonych celów, inwestycji, pokrycia bieżących przedsięwzięć, jak i rozwój technologiczny przedsiębiorstwa.