Utrata płynności finansowej przez firmę może doprowadzić do powstania zaległości podatkowych. Niespłacone zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego mogą być problematyczne, dlatego warto szybko rozwiązać problem i współdziałać z fiskusem. Gdzie można sprawdzić wysokość zadłużenia i jak spłacić zaległości podatkowe?

Kto może sprawdzić wysokość zadłużenia?

Zaświadczenie o niezaleganiu w płatnościach wobec Urzędu Skarbowego jest wymagane w co najmniej kilku sytuacjach. Przedsiębiorca starający się o kredyt w banku musi przedstawić dokument potwierdzający aktualną sytuację finansową firmy. Brak spłaty należności wobec US jest również przeszkodą, jeżeli przedsiębiorca chce wziąć udział w przetargu. Wiarygodność przedsiębiorcy może również sprawdzić kontrahent przed rozpoczęciem współpracy. Utrata płynności finansowej i zadłużenie firmy może w znacznym stopniu wpłynąć na relacje biznesowe z kontrahentami. Stan zaległości w Urzędzie Skarbowym uzyskamy bezpośrednio kontaktując się z Urzędem Skarbowym drogą telefoniczną lub osobiście.

Egzekwowanie płatności przez US

Przedsiębiorstwo, które nie zapłaciło należności musi się liczyć z tym, że Urząd Skarbowy będzie chciał je wyegzekwować. Zakres podejmowanych działań US jest szeroki, jednak najczęściej sprowadza się do zajęcia rachunku bankowego. Nie należy unikać kontaktu z urzędem, a podjąć współpracę. Z reguły jest możliwość odroczenia terminu płatności lub rozłożenia należności na raty. Rzadko kiedy następuje umorzenie lub przedawnienie długu. Nie należy oczekiwać, że Urząd Skarbowy zapomni o niespłaconym zobowiązaniu. Zgodnie z prawem musi minąć 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym należało spłacić dług, aby nastąpiło przedawnienie.

Jak spłacić zadłużenie?

Jedną z możliwości szybkiej i wygodnej spłaty zobowiązań w Urzędzie Skarbowym jest skorzystanie z krótkoterminowych pożyczek pozabankowych. Fair Finance24 oferuje produkty finansowe skierowane do przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę. Nasi doradcy zaoferują najlepsze produkty finansowe dopasowane do potrzeb każdej firmy. Pożyczki krótkoterminowe pozwalają uniknąć utraty płynności finansowej. Dzięki rozwiązaniom Fair Finance24, przedsiębiorca może szybko spłacić swoje zobowiązania w oczekiwaniu na płatności od kontrahentów i tym samym nie będzie zmuszony zamykać działalności.

Utrata płynności finansowej – jak sobie z nią poradzić?

Utrata płynności finansowej jest jednym z głównych powodów upadku firm. Może być efektem zarówno niekorzystnego zbiegu okoliczności, nieprzewidzianych wydatków, jak i pogorszenia koniunktury gospodarczej. Jak poradzić sobie z brakiem płynności finansowej i uniknąć bankructwa?

Znaczenie płynności finansowej dla przedsiębiorców

Problemy z zachowaniem płynności finansowej mogą być krótkotrwałe, wynikając z chwilowego zmniejszenia obrotów firmy lub zatorów płatniczych. Sytuacja może być szczególnie dotkliwa, jeżeli przedsiębiorca nie jest w stanie opłacić zaległych kredytów czy rat leasingowych. Wówczas firma może znaleźć się w rejestrach dłużników, takich jak KRD i KRS. Obecność w bezie dłużników może zmniejszyć perspektywy biznesowe, powodując odpływ klientów.

Kiedy może nastąpić utrata płynności finansowej?

Płynność finansowa firmy oznacza zdolność do terminowego regulowania zobowiązań finansowych wobec organów podatkowych, ZUS czy kontrahentów. Dotyczy możliwości opłacania kredytów, faktur, rachunków czy rat leasingowych. Jeżeli pojawią się problemy w tym zakresie, należy jak najszybciej podjąć stosowne działania, które zapobiegną upadłości przedsiębiorstwa. Ryzyko utraty płynności finansowej może pojawić się w momencie pojawienia się zaległości wobec dostawców, kontrahentów, Urzędu Skarbowego czy ZUS. Na pogorszenie kondycji wielu firm ma wpływ również pandemia. W kryzysie znalazło się wielu przedsiębiorców, którzy zostali zmuszeni likwidować działalności.

Jak odzyskać płynność finansową i uniknąć bankructwa?

W sytuacji, kiedy nastąpi brak płynności finansowej, a firma popadnie w długi, należy podejmować racjonalne działania. W pierwszej kolejności warto określić bieżącą sytuację finansową, czyli zdolność do wywiązywania się z aktualnych zobowiązań. Istnieje kilka uniwersalnych działań, które warto wcielić w życie, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji. Przede wszystkim kluczowe jest wypracowanie porozumienia z wierzycielami i renegocjowanie warunków płatności. Dotyczy to zarówno kontrahentów, jak i organów podatkowych, jeżeli firma posiada zaległości w US i ZUS. Istnieje również możliwość restrukturyzacji kredytów, czyli wnioskowania o wydłużenie okresu spłaty rat. Wypracowanie kompromisu z bankiem daje szansę na oszczędność pieniędzy w kryzysowym momencie, jednak niekorzystnie wpłynie na wartość zobowiązania. Jeżeli przyczyną braku płynności finansowej są zatory płatnicze, można skorzystać z faktoringu, który polega na zamianie wierzytelności na gotówkę.

Bezpieczne pożyczki dla firm

Utrata płynności finansowej nie zawsze prowadzi do upadku firmy. Przedsiębiorcy mają do dyspozycji szeroki zakres produktów finansowych, umożliwiających im poprawę sytuacji finansowej. Fair Finance24 jest instytucją finansową, wpierającą przedsiębiorców, którzy potrzebują pomocy w kryzysowych momentach. Oferowane przez nas krótkoterminowe pożyczki pomogą w spłacie zobowiązań wobec kontrahentów, pracowników czy organów podatkowych. Pozwoli to zachować płynność finansową firmie i uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji w przyszłości. Dzięki produktom finansowym Fair Finance24 przedsiębiorcy będą w stanie spłacić zadłużenia i nie będą zmuszeni likwidować działalności gospodarczej.