Utrata płynności finansowej jest jednym z głównych powodów upadku firm. Może być efektem niekorzystnego zbiegu okoliczności czy nieprzewidzianych wydatków. Jak poradzić sobie z chwilowym brakiem płynności finansowej?

Znaczenie płynności finansowej dla przedsiębiorców

Problemy z zachowaniem płynności finansowej mogą być krótkotrwałe, wynikając z chwilowego zmniejszenia obrotów firmy lub zatorów płatniczych. Sytuacja jest szczególnie dotkliwa, jeżeli przedsiębiorca nie jest w stanie opłacić zaległych kredytów czy rat leasingowych. Wówczas firma może znaleźć się w rejestrach dłużników, takich jak KRD i KRS. Obecność w bezie dłużników może zmniejszyć perspektywy biznesowe, powodując odpływ klientów. W przypadku, kiedy firma zmaga się z krótkotrwałymi zatorami płatniczymi, warto poszukać zewnętrznego źródła finansowania i szybko spłacić zaległe zobowiązania.

Kiedy może nastąpić utrata płynności finansowej?

Płynność finansowa firmy oznacza zdolność do terminowego regulowania zobowiązań finansowych wobec organów podatkowych, ZUS czy kontrahentów. Dotyczy możliwości opłacania kredytów, faktur, rachunków czy rat leasingowych. Jeżeli pojawią się problemy w tym zakresie, należy jak najszybciej podjąć stosowne działania, które zapobiegną upadłości przedsiębiorstwa. Ryzyko utraty płynności finansowej może pojawić się w momencie pojawienia się zaległości wobec dostawców, kontrahentów, Urzędu Skarbowego czy ZUS. Na pogorszenie kondycji wielu firm ma wpływ również pandemia. W kryzysie znalazło się wielu przedsiębiorców, którzy zostali zmuszeni likwidować działalności.

Jak odzyskać płynność finansową i uniknąć bankructwa?

W sytuacji, kiedy nastąpi brak płynności finansowej, a firma popadnie w długi, należy podejmować racjonalne działania. W pierwszej kolejności warto określić bieżącą sytuację finansową, czyli zdolność do wywiązywania się z aktualnych zobowiązań lub ocenić, kiedy możemy spodziewać się płatności od kontrahentów. Istnieje kilka uniwersalnych działań, które warto wcielić w życie, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji. Przede wszystkim kluczowe jest wypracowanie porozumienia z wierzycielami i renegocjowanie warunków płatności. Dotyczy to zarówno kontrahentów, jak i organów podatkowych, jeżeli firma posiada zaległości w US i ZUS. Istnieje również możliwość restrukturyzacji kredytów, czyli wnioskowania o wydłużenie okresu spłaty rat. Wypracowanie kompromisu z bankiem daje szansę na oszczędność pieniędzy w kryzysowym momencie, jednak niekorzystnie wpłynie na wartość zobowiązania.

Bezpieczne pożyczki dla firm

Często zdarza się, że firma nie otrzymała terminowej zapłaty od kontrahentów i nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań. Pożyczki krótkoterminowe rozwiązują ten problem. Zastrzyk gotówki pozwoli uregulować wszystkie bieżące lub zaległe faktury na czas oczekiwania płatności od kontrahentów. Chwilowa utrata płynności finansowej nie musi oznaczać upadku firmy. Przedsiębiorcy mają do dyspozycji szeroki zakres produktów finansowych, umożliwiających im poprawę sytuacji finansowej. Fair Finance24 jest instytucją finansową, wpierającą przedsiębiorców, którzy potrzebują pomocy w kryzysowych momentach. Oferowane przez nas krótkoterminowe pożyczki pomogą w spłacie zobowiązań wobec partnerów biznesowych, pracowników czy organów podatkowych. Pozwoli to zachować płynność finansową firmie i uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji w przyszłości. Dzięki produktom finansowym Fair Finance24 przedsiębiorcy będą w stanie szybko spłacić zadłużenia i nie będą zmuszeni likwidować działalności gospodarczej.