Pomagamy
w spłacie zaległości

Pożyczka Mocno Pomocna

Produkt, który umożliwia spłatę zaległości w ZUS oraz Urzędzie Skarbowym Przedsiębiorcom chcącym otrzymać zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach i składkach ZUS.

Produkt skierowany dla klientów biznesowych, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę.

Parametry pożyczki

 • Okres finansowania: 14 dni z możliwością jednokrotnego przedłużenia na kolejne 14 dni.

 • Minimalna kwota pożyczki 1 000 zł netto (nie wyższa niż 50% przyznanego finansowania bankowego).

 • Maksymalna kwota pożyczki 500 000 zł netto (nie wyższa niż 50% przyznanego finansowania bankowego).

 • Zabezpieczenia pożyczki: weksel oraz zabezpieczenie na podstawie oświadczenia o poddaniu się egzekucji stosownie do art. 777 w formie aktu notarialnego.

Pożyczkana spłatę ZUS, Pożyczka na spłatę US

Warunki finansowe

 • Opłata za rozpatrzenie wniosku – 0zł.

 • Oprocentowanie – 0%.

 • Prowizja za udzielenie: 19,9% od przyznanej kwoty pożyczki netto.

 • Opłata za przedłużenie okresu spłaty na kolejne 14 dni: 5,95% od przyznanej kwoty pożyczki netto.

Dokumenty tożsamości

 • Warunkiem udzielenia pożyczki jest przedstawienie przez Pożyczkobiorcę dowodu osobistego (nie jest wymagany drugi dokument tożsamości).

Dokumenty finansowe

 • Wniosek o finansowanie wraz ze zgodami wymaganymi przez firmę pożyczkową.

 • Umowa / pozytywna decyzja przyznanego finansowania w banku.

 • Oświadczenia o kwocie zaległości ZUS i/lub US, (w przypadku kwoty powyżej 30 tysięcy obowiązkowo zaświadczenie z urzędu o kwocie zaległości ZUS/US).

 • PIT/CIT za ostatni rozliczony rok podatkowy oraz w zależności od formy rozliczenia z US: Bilans i RZiS za rok bieżący oraz ostatni rozliczony rok/KPiR/Ewidencja przychodów z Ryczałtu lub wymiar karty podatkowej za rok bieżący.

 • Wyciąg z konta firmowego za 6 miesięcy.

 • Pożyczkodawca każdorazowo może zażądać w trakcie analizy dodatkowych aktualnych dokumentów finansowych.

Dokumenty do pobrania:

Karta produktu
Wniosek pożyczkowy jdg
Wniosek pożyczkowy spółka z o.o.
Wniosek pożyczkowy spółka jawna
Wniosek pożyczkowy spółka cywilna
Struktura należności i zobowiązań
Oświadczenie PEP

Pytania do produktu

Produkt jest dostępny dla jednoosobowych działalności gospodarczych (minimalny okres prowadzenia działalności wynosi 9 miesięcy) i spółki cywilnej, jawnej i z o.o. (minimalny okres prowadzenia działalności wynosi 18 miesięcy).

Minimalny wiek wynosi 24 lata, maksymalny 70 lat.

Przy składaniu wniosku należy przedstawić:

– dowód osobisty,
– wypełniony wniosek,
– ważną umowę/decyzję kredytową z Banku,
– oświadczenie o kwocie zaległości w ZUS i/lub w Urzędzie Skarbowym. Przy zaległości wyższej niż 30 000 zł, konieczne jest zaświadczenia z Urzędu,
– wyciąg z konta firmowego za 6 miesięcy,
– dokumenty finansowe dla jednoosobowej działalności gospodarczej: PIT za ostatni rozliczeniowy rok podatkowy oraz KPiR lub ewidencja przychodów lub karta podatkowa za aktualny rok rozrachunkowy,
– dokumenty finansowe dla spółki: PIT/CIT za ostatni rozliczony rok podatkowy oraz KPiR za rok bieżący lub Bilans i RZiS za rok bieżący oraz ostatni rozliczony rok.

Zaległość w Urzędach minimalnie może wynosić 1 000 zł netto, maksymalnie 500 000 zł netto i nie być wyższa niż 50% przyznanego finansowania w Banku.

Na 14 dni z możliwością przedłużenia na kolejne 14 dni.

Prowizja za udzielenie pożyczki do 14 dni wynosi 19,9% a przy przedłużeniu o kolejne 14 dni wynosi dodatkowe 5,95% od wartości pożyczki netto.

Pożyczka jest zabezpieczona wekslem oraz zabezpieczeniem na podstawie oświadczenia o podaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego.

Kontakt

Masz pytania lub wątpliwości? Potrzebujesz dodatkowych informacji o produkcie?
A może chcesz dołączyć do grona Partnerów Fair Finance24?
Nie czekaj, wypełnij formularz kontaktu, a my oddzwonimy do Ciebie.

  *Pole wymagane

  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu kontaktu oraz odpowiedzi na przesłane wiadomości jest Fair Finance24 sp. z o.o. Zasady przetwarzania danych osobowych zostały określone w Polityce Prywatności.