Pomagamy
w spłacie zaległości

Pożyczka Mocno Pomocna

Produkt, który umożliwia spłatę zaległości w ZUS oraz Urzędzie Skarbowym Przedsiębiorcom chcącym otrzymać zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach i składkach ZUS.

Produkt skierowany jest do Przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę oraz Rolników prowadzących indywidualne gospodarstwo rolne.

Parametry pożyczki

 • Okres finansowania: 14 dni.

 • Minimalna kwota pożyczki 5 000 zł netto.

 • Maksymalna kwota pożyczki 500 000 zł netto (nie wyższa niż 50% przyznanego finansowania bankowego).

 • Zabezpieczenia pożyczki: weksel oraz zabezpieczenie na podstawie oświadczenia o poddaniu się egzekucji stosownie do art. 777 w formie aktu notarialnego.

Pożyczkana spłatę ZUS, Pożyczka na spłatę US

Warunki finansowe

 • Opłata za wcześniejszą spłatę – 0%.

 • Oprocentowanie – 0%.

 • Prowizja za udzielenie: 19,9% od przyznanej kwoty pożyczki netto.

Dokumenty tożsamości

 • Dowód osobisty (nie jest wymagany drugi dokument tożsamości).

Dokumenty finansowe

 • Wniosek o finansowanie wraz ze zgodami wymaganymi przez firmę pożyczkową.

 • Umowa / pozytywna decyzja przyznanego finansowania w banku.

 • Oświadczenia o kwocie zaległości ZUS i/lub US, (w przypadku kwoty powyżej 30 tysięcy obowiązkowo zaświadczenie z urzędu o kwocie zaległości ZUS/US).

 • PIT/CIT za ostatni rozliczony rok podatkowy oraz w zależności od formy rozliczenia z US: Bilans i RZiS za rok bieżący oraz ostatni rozliczony rok/KPiR/Ewidencja przychodów z Ryczałtu lub wymiar karty podatkowej za rok bieżący.

 • Wyciąg z konta firmowego za ostatnie 6 miesięcy.

 • Pożyczkodawca każdorazowo może zażądać w trakcie analizy dodatkowych aktualnych dokumentów finansowych.

Pytania do produktu

Produkt jest dostępny dla jednoosobowych działalności gospodarczych (minimalny okres prowadzenia działalności wynosi 9 miesięcy), spółki cywilnej, jawnej i z o.o. (minimalny okres prowadzenia działalności wynosi 18 miesięcy) oraz indywidualnych gospodarstw rolnych (minimalny okres prowadzenia gospodarstwa 24 miesiące).

Minimalny wiek wynosi 24 lata, maksymalny 70 lat.

Przy składaniu wniosku dla Przedsiębiorców należy przedstawić:

– dowód osobisty,
– wypełniony wniosek,
– ważną umowę/decyzję kredytową z Banku,
– oświadczenie o kwocie zaległości w ZUS i/lub w Urzędzie Skarbowym. Przy zaległości wyższej niż 30 000 zł, konieczne jest zaświadczenia z Urzędu,
– wyciąg z konta firmowego za ostatnie 6 miesięcy,
– dokumenty finansowe dla jednoosobowej działalności gospodarczej: PIT za ostatni rozliczeniowy rok podatkowy oraz KPiR lub ewidencja przychodów lub karta podatkowa za aktualny rok rozrachunkowy,
– dokumenty finansowe dla spółki: PIT/CIT za ostatni rozliczony rok podatkowy oraz KPiR za rok bieżący lub Bilans i RZiS za rok bieżący oraz ostatni rozliczony rok.


Przy składaniu wniosku dla Rolników należy przedstawić:

– wniosek o finansowanie wraz ze zgodami wymaganymi przez firmę pożyczkową,
– umowa / pozytywna decyzja przyznanego finansowania w banku,
– oświadczenia o kwocie zaległości ZUS i/lub US (w przypadku kwoty powyżej 30 tysięcy obowiązkowo zaświadczenie z urzędu o kwocie zaległości ZUS/US),
– umowy potwierdzające własność gruntów rolnych oraz dzierżaw,
– nakaz płatniczy podatku rolnego i jego wysokości na rok złożenia wniosku o pożyczkę (uwzględniający ilość hektarów przeliczeniowych),
– zestawienie przychodów z działalności rolniczej, np.: wykazy, faktury VAT, zaświadczenia i paragony za sprzedane towary z gospodarstwa rolnego (za miesiące roku bieżącego oraz za rok poprzedni),
– wyciągi z konta (zawierające wpływy ze sprzedaży płodów rolnych oraz zawierające wypłaty z uzyskanych dopłat) za miesiące roku bieżącego oraz za rok poprzedni,
– umowy i kontrakty zawarte na odbiór płodów rolnych/żywca/mleka itp. o ile występują podpisane na bieżący rok oraz za rok poprzedni,
– decyzje dofinansowania (zaświadczenie o wysokości dotacji przyznanych przez ARiMR lub innych dopłat UNIJNYCH),
– potwierdzenie ubezpieczenia gospodarstwa (jeśli jest),
– zaświadczenie o niezaleganiu w podatku rolnym oraz w KRUS,
– zestawienie środków trwałych w gospodarstwie rolnym (maszyny, ciągniki, samochody, itp.).

Zaległość w Urzędach minimalnie może wynosić 5 000 zł netto, maksymalnie 500 000 zł netto i nie być wyższa niż 50% przyznanego finansowania w Banku.

Prowizja za udzielenie pożyczki wynosi 19,9% od wartości pożyczki netto.

Pożyczka jest zabezpieczona wekslem oraz zabezpieczeniem na podstawie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego.

Kontakt

Masz pytania lub wątpliwości? Potrzebujesz dodatkowych informacji o produkcie?
A może chcesz dołączyć do grona Partnerów Fair Finance24?
Nie czekaj, wypełnij formularz kontaktu, a my oddzwonimy do Ciebie.

  *Pole wymagane

  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu kontaktu oraz odpowiedzi na przesłane wiadomości jest Fair Finance24 sp. z o.o. Zasady przetwarzania danych osobowych zostały określone w Polityce Prywatności.