Pracujemy
wspólnie

Kariera

Chcesz razem z nami tworzyć Fair Finance24?

Znajdź ofertę, która najbardziej Ci odpowiada i dołącz do naszego zespołu.

Nic nie znalazłeś dla siebie, a chcesz z nami pracować? Wyślij nam swoje CV na adres kariera@fairfinance24.pl,
a my postaramy się znaleźć propozycje dla Ciebie.

Obecnie poszukujemy osób na stanowisko:

Twój zakres obowiązków:

 • Zarządzanie obszarem Social Media, tworzenie treści i przygotowywanie grafik
 • Prowadzenie harmonogramu postów i publikacji
 • Analizowanie statystyk i raportowanie wyników działań z Social Media
 • Moderowanie komentarzy oraz odpowiadanie na komentarze innych użytkowników
 • Współpraca z grafikiem
 • Monitorowanie wskaźników i współpraca z zespołem SEO
 • Analiza raportów SEO
 • Bieżąca analiza efektywności prowadzonych działań
 • Odpowiedzialność za wygląd, treść i rozwój firmowej strony internetowej przy współpracy z Web Developerem
 • Tworzenie wpisów na bloga strony internetowej
 • Odpowiedzialność za wizerunek firmy
 • Monitorowanie działań konkurencji

Nasze wymagania:

 • Wiedza i min. 1-rok doświadczenia na podobnym stanowisku
 • Kreatywność i zaangażowanie
 • Znajomość aplikacji pakietu Microsoft Office
 • Znajomość narzędzi do zarządzania profilami firmowymi Facebook, LinkedIn, Google Analytics
 • Umiejętność prostej obróbki zdjęć: kadrowanie, optymalizacja, nakładanie tekstów
 • Umiejętność szybkiego uczenia się nowych technologii i przewidywania nowych trendów
 • Kreatywność i znajomość technik pisania w mediach społecznościowych

Mile widziane:

 • Znajomość programu graficznego typu Figma/Adobe XD na poziomie umożliwiającym prostą edycję grafik
 • Znajomość CMS WordPress na poziomie tworzenia wpisów i edycji szablonu
 • Znajomość narzędzi do tworzenia oraz wysyłki newsletterów i mailingów

To oferujemy:

 • Pracę w nowoczesnej firmie wprowadzającej innowacyjne rozwiązania na rynku finansowym w Polsce
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Szkolenia i kompleksowe przygotowanie do pracy
 • Niezbędne narzędzia do pracy: komputer, telefon, oprogramowanie

Twój zakres obowiązków:

 • Weryfikacja kompletności dokumentów niezbędnych do analizy finansowej
 • Ocena kondycji finansowej Firm wnioskujących o finansowanie
 • Analiza oraz kontrola danych w zakresie niezbędnym do oceny poziomu ryzyka pożyczkobiorcy
 • Podejmowanie decyzji pożyczkowej w ramach przyznanych indywidualnych kompetencji
 • Generowanie umów pożyczkowych i weryfikacja poprawności dokumentów przed uruchomieniem pożyczki
 • Weryfikacja danych w dostępnych bazach
 • Raportowanie wyników pracy
 • Dbanie o pozytywny wizerunek firmy

Nasze wymagania:

 • Min. 1 rok doświadczenia w branży pożyczkowej lub w banku w zakresie analizy kredytowej
 • W trakcie studiów zaocznych lub wykształcenie wyższe – związane z bankowością/finansami/rachunkowością
 • Wysoko rozwinięte umiejętności analitycznego myślenia i wiedzę popartą doświadczeniem w zakresie oceny finansowej i ryzyka kredytowego
 • Duża samodzielność oraz dbałością o jakość wykonywanej pracy
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Doskonała organizacja czasu pracy zapewniająca realizację powierzonych zadań
 • Łatwość w nawiązywaniu kontaktów oraz umiejętność pracy w grupie

To oferujemy:

 • Pracę w nowoczesnej firmie wprowadzającej innowacyjne rozwiązania na rynku finansowym w Polsce
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Kompleksowe przygotowanie do pracy i szkolenia produktowe
 • Pracę w zgranym i doświadczonym zespole
 • Niezbędne narzędzia do pracy: komputer i telefon

Twój zakres obowiązków:

 • prowadzenie pełnej księgowości spółek zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • sporządzanie sprawozdań finansowych wg ustawy o rachunkowości oraz sprawozdań statystycznych
 • prowadzenie rozliczeń podatkowych oraz sporządzanie deklaracji podatkowych CIT, VAT, PIT, ZUS
 • przygotowywanie dokumentacji na potrzeby kontroli US i audytu
 • kontakt z instytucjami zewnętrznymi (NBP, US, Urząd Statystyczny, itp.) oraz przygotowywanie sprawozdań na ich potrzeby
 • księgowanie i wyliczenia rezerw, podatku odroczonego, rozliczeń międzyokresowych kosztów itp.
 • dekretowanie i księgowanie dokumentów
 • przygotowywanie przelewów bankowych i księgowanie wyciągów bankowych
 • potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami
 • optymalizacja procesów księgowych

Nasze wymagania:

 • min. 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku, praca w branży bankowej i pośrednictwa finansowego będzie dodatkowym atutem
 • wykształcenia wyższego kierunkowego (ekonomia, rachunkowość, finanse)
 • biegła znajomość polskiej ustawy o rachunkowości oraz prawa podatkowego
 • duża samodzielność w działaniu i doskonała organizacja pracy
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności Excel
 • znajomość międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej będzie dodatkowym atutem

Twój zakres obowiązków:

 • weryfikacja dokumentów
 • rozliczanie faktur
 • wprowadzanie danych do systemu
 • udział w procesie zamknięcia miesiąca i roku zgodnie z obowiązującym harmonogramem
 • przygotowywanie raportów i analiz dla Zarządu i pozostałych działów
 • współpraca z innymi działami w celu zapewnienia kompleksowej obsługi księgowej

Nasze wymagania:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku
 • wykształcenia wyższego kierunkowego (ekonomia, rachunkowość, finanse)
 • znajomość programów księgowych
 • duża samodzielność w działaniu i doskonała organizacja pracy
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności Excel
 • praktyczna wiedza z zakresu księgowości , dążenie do stałego poszerzenia swojej wiedzy i doświadczenia

Twój zakres obowiązków:

 • Dokonywanie wstępnej weryfikacji pod względem formalnym wniosków i innych dokumentów w tym również finansowych dostarczanych przez klientów w celu przeciwdziałania wyłudzeniom
 • Weryfikacja i analiza ryzyka aktualnych i przyszłych klientów Firmy (wywiad gospodarczy, rekomendacja zabezpieczeń)
 • Przeprowadzanie terenowych inspekcji weryfikacyjnych przyszłych klientów Firmy
 • Udział w bezpośrednich rozmowach z dłużnikami, zapewnienie efektywnej windykacji wierzytelności, negocjacje indywidualnych porozumień w ramach przyznanych uprawnień
 • Wykonywanie terenowych inspekcji windykacyjnych u dłużników
 • Ustalanie powodów powstania opóźnień w spłacie zobowiązań przez dłużników wraz z negocjacjami dobrowolnej spłaty wymaganych zobowiązań
 • Współpraca z działem wsparcia windykacji terenowej oraz innymi departamentami Firmy
 • Opracowanie dokumentacji z odbytych kontroli i inspekcji terenowych
 • Dbanie o pozytywny wizerunek firmy

Nasze wymagania:

 • Posiadasz min. 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze przeciwdziałania wyłudzeniom finansowym/inspekcji terenowej w branży finansowej
 • Doświadczenie w windykacji wierzytelności stanowi dodatkowy atut
 • Jesteś odporny emocjonalnie, sumienny i dokładny
 • Posiadasz umiejętności negocjacyjne na wysokim poziomie
 • Masz wysoko rozwinięte umiejętności analitycznego myślenia
 • Cechujesz się dużą samodzielnością oraz dbałością o jakość wykonywanej pracy
 • Jesteś dyspozycyjny i gotowy do częstych wyjazdów służbowych
 • Doskonale organizujesz swoją prace zapewniając realizację powierzonych zadań
 • Posiadasz czynne prawo jazdy kat. B
 • W stopniu dobrym posługujesz się oprogramowaniem z pakietu MS Office

To oferujemy:

 • Pracę w nowoczesnej Firmie wprowadzającej innowacyjne rozwiązania na rynku finansowym w Polsce
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Kompleksowe przygotowanie do pracy
 • Pracę w zgranym i doświadczonym zespole
 • Niezbędne narzędzia do pracy: komputer i telefon

JEŚLI JESTEŚ OSOBĄ KTÓRA:

 • Posiada min. 1 rok  doświadczenia na podobnym stanowisku
 • Studiuje zaocznie lub posiada Wyższe wykształcenie techniczne (np. w obszarze transportu, logistyki, innym pokrewnym)
 • Ma wysoko rozwinięte umiejętności koordynowania i administrowania procesami oraz rozliczania i kontrolowania spraw związanych z obszarem floty
 • Cechuje się dużą samodzielnością oraz dbałością o jakość wykonywanej pracy
 • Potrafi umiejętnie rozwiązywać problemy, pracować pod presją czasu
 • Doskonale organizuje swoją prace zapewniając realizację powierzonych zadań
 • Posiada łatwość w nawiązywaniu kontaktów oraz umiejętność pracy w grupie
 • Dysponuje wiedzą na temat rynku motoryzacyjnego
 • Posiada prawo jazdy kat. B

MAMY DLA CIEBIE PRACĘ, KTÓRA POLEGA NA:

 • Zarządzaniu i nadzorem nad flotą samochodów osobowych firmy – wydawanie i rozliczanie pojazdów
 • Bieżącej koordynacji i kontroli dostępności pojazdów; analizie przebiegów i stanu pojazdów, zapewnienie terminowych przeglądów, stałej kontroli sposobu użytkowania sprzętu
 • Nadzór nad zużyciem i rozliczaniem paliwa oraz innych produktów eksploatacyjnych
 • Udziale w wybranych procesach związanych z administrowaniem flotą, takich jak: zakupy aut, serwisy, opony, ubezpieczenia, likwidacja szkód
 • Kompleksowej koordynacji procesu leasingowego
 • Sprzedaży samochodów pokontraktowych
 • Weryfikacji kart drogowych
 • Współpracy z zewnętrznymi dostawcami w zakresie umów leasingowych: negocjowanie warunków umowy, bieżąca współpraca
 • Zarządzaniu strategią flotową -przygotowywaniu i kontroli procedur, opracowywanie analiz oraz prognoz
 • Doskonaleniu i optymalizacji procesów dotyczących posiadania i użytkowania pojazdów służbowych
 • Sporządzaniu cyklicznych raportów dotyczących floty
 • Dbanie o pozytywny wizerunek firmy

CO OFERUJEMY:

 • Pracę w nowoczesnej firmie wprowadzającej innowacyjne rozwiązania na rynku finansowym w Polsce
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Kompleksowe przygotowanie do pracy
 • Pracę w zgranym i doświadczonym zespole
 • Niezbędne narzędzia do pracy: komputer i telefon

JEŚLI JESTEŚ OSOBĄ KTÓRA:

 • Posiada min. 1 rok  doświadczenia w branży pożyczkowej lub w banku w zakresie analizy kredytowej
 • Studiuje zaocznie lub posiada wykształcenie wyższe – związane z bankowością/finansami/rachunkowością
 • Ma wysoko rozwinięte umiejętności analitycznego myślenia i wiedzę popartą doświadczeniem w zakresie oceny finansowej i ryzyka kredytowego
 • Cechuje się dużą samodzielnością oraz dbałością o jakość wykonywanej pracy
 • Potrafi umiejętnie rozwiązywać problemy
 • Doskonale organizuje swoją prace zapewniając realizację powierzonych zadań
 • Posiada łatwość w nawiązywaniu kontaktów oraz umiejętność pracy w grupie

MAMY DLA CIEBIE PRACĘ, KTÓRA POLEGA NA:

 • Weryfikacji kompletności  dokumentów niezbędnych do analizy finansowej
 • Ocenie kondycji finansowej Firm wnioskujących o finansowanie
 • Analizie oraz kontroli danych w zakresie niezbędnym do oceny poziomu ryzyka pożyczkobiorcy
 • Podejmowaniu decyzji pożyczkowej w ramach przyznanych indywidualnych kompetencji
 • Generowanie umów pożyczkowych i weryfikację poprawności dokumentów  przed uruchomieniem pożyczki
 • Weryfikacji danych w dostępnych bazach
 • Raportowanie wyników pracy
 • Dbanie o pozytywny wizerunek firmy

CO OFERUJEMY:

 • Pracę w nowoczesnej firmie wprowadzającej innowacyjne rozwiązania na rynku finansowym w Polsce
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Kompleksowe przygotowanie do pracy i szkolenia produktowe
 • Pracę w zgranym i doświadczonym zespole
 • Niezbędne narzędzia do pracy: komputer i telefon

SZUKAMY WŁAŚNIE CIEBIE, JEŚLI POSIADASZ:

 • Doświadczenie w obsłudze klienta – bezpośredniej lub telefonicznej (doświadczenie w pracy w call center będzie dużym atutem)
 • umiejętność aktywnego pozyskiwania nowych klientów i budowy długofalowych relacji,
 • umiejętność radzenia sobie z obiekcjami, determinację do pokonywania trudności,
 • dokładność i bardzo dobra organizacja pracy,
 • Profesjonalne podejście do pracy
 • Pozytywne nastawienie, umiejętność pracy w zespole
 • Dobra znajomości obsługi komputera oraz pakietu MS Office
 • Dyspozycyjność, gotowość do pracy
 • Mile widziane wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów

TWOJE PRZYSZŁE ZADANIA:

 • kompleksowa obsługa i aktywne pozyskiwanie partnerów biznesowych,
 • budowanie i utrzymywanie długotrwałych relacji z klientami opartych o partnerską współpracę,
 • informowanie o bieżącej ofercie,
 • Wsparcie sprzedaży
 • Zapewnianie najwyższych standardów obsługi klienta.
 • organizowaniu pracy własnej w sposób gwarantujący efektywne wykonywanie zadań
 • Dbanie o pozytywny wizerunek firmy.
 • Raportowanie wyników pracy

CO OFERUJEMY?

 • pracę w nowoczesnej firmie wprowadzającej innowacyjne rozwiązania na rynku finansowym w Polsce,
 • umowę zlecenie
 • wynagrodzenie podstawowe + prowizyjne uzależnione od wyników
 • kompleksowe przygotowanie do pracy i szkolenia produktowe,
 • pracę w zgranym i doświadczonym zespole,
 • niezbędne narzędzia do pracy: komputer i telefon

JEŚLI JESTEŚ OSOBĄ KTÓRA:

 • Posiada min. 2 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Cechuje się dużą samodzielnością oraz dbałością o jakość wykonywanej pracy
 • Posiada znajomość rynku doradztwa finansowego w Polsce
 • Ma wysoko rozwinięte umiejętności analizy finansowej przedsiębiorstw
 • Potrafi umiejętnie budować relacje
 • Doskonale organizuje swoją pracę zapewniając realizację powierzonych zadań

MAMY DLA CIEBIE PRACĘ, KTÓRA POLEGA NA:

 • Realizacji strategii sprzedażowej Spółki
 • Rozwoju sieci sprzedaży w podległym regionie
 • Realizacji planów sprzedażowo-jakościowych
 • Prowadzeniu spotkań i szkoleń w zakresie oferowanych produktów
 • Wsparciu Pośredników w zawieraniu umów z Klientami
 • Analizie rynku

CO OFERUJEMY:

 • Pracę w nowoczesnej, dynamicznie rozwijającej się firmie wprowadzającej innowacyjne rozwiązania na rynku finansowym w Polsce
 • Elastyczną formę zatrudnienia dopasowaną do oczekiwań Kandydata (umowa o pracę lub B2B)
 • Wynagrodzenie podstawowe + system prowizyjny
 • Niezbędne narzędzia do wykonywania pracy: samochód, laptop, telefon

JEŚLI JESTEŚ OSOBĄ KTÓRA:

 • Posiada min. 1 rok doświadczenia w pracy w obszarze usług finansowych, w obszarze: windykacja, restrukturyzacja należności i/lub obsługa skarg i reklamacji
 • Studiuje zaocznie lub posiada wyższe wykształcenie, preferowane kierunki: administracja, prawo, bankowość lub pokrewne
 • Mile widziana znajomości przepisów prawa, w szczególności z zakresu odzyskiwania należności, dochodzenia roszczeń oraz obsługi reklamacji i skarg (m.in. prawo bankowe, kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego, ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym)
 • Cechuje się dużą samodzielnością oraz dbałością o jakość wykonywanej pracy
 • Posiada łatwość w nawiązywaniu kontaktów oraz umiejętność pracy w grupie
 • W stopniu bardzo dobrym posługuje się oprogramowaniem z pakietu MS Office

MAMY DLA CIEBIE PRACĘ, KTÓRA POLEGA NA:

 • Monitorowaniu i zarządzaniu portfelem wierzytelności
 • Przygotowaniu i rekomendacji strategii postępowania z dłużnikiem i przygotowania propozycji restrukturyzacyjnych
 • Analizie efektywności realizowanych procesów restrukturyzacyjnych lub sprzedaży pod kątem maksymalizacji odzyskiwanej należności
 • Współpracy z właściwymi komórkami Firmy oraz zewnętrzną Kancelarią Prawną w zakresie ustalania i realizacji strategii wobec wybranych klientów
 • Udziale w bezpośrednich negocjacjach z dłużnikami, zapewnianiu efektywnej windykacji wierzytelności
 • Weryfikacji i obsłudze wniosków Klientów o restrukturyzację zadłużenia
 • Utrzymywaniu wysokiego poziomu jakości obsługi oraz terminowego procesowania powierzonych zadań
 • Dbaniu o pozytywny wizerunek firmy

CO OFERUJEMY:

 • Pracę w nowoczesnej firmie wprowadzającej innowacyjne rozwiązania na rynku finansowym w Polsce
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Kompleksowe przygotowanie do pracy
 • Pracę w zgranym i doświadczonym zespole
 • Niezbędne narzędzia do pracy: komputer i telefon

JEŚLI JESTEŚ OSOBĄ KTÓRA:

 • Posiada min. 1 rok  doświadczenia zawodowego w obszarze przeciwdziałania wyłudzeniom finansowym/inspekcji terenowej w branży finansowej
 • Doświadczenie w windykacji wierzytelności stanowi dodatkowy atut
 • Jest odporna emocjonalnie, sumienna i dokładna
 • Posiada umiejętności negocjacyjne na wysokim poziomie
 • Ma wysoko rozwinięte umiejętności analitycznego myślenia
 • Cechuje się dużą samodzielnością oraz dbałością o jakość wykonywanej pracy
 • Doskonale organizuje swoją prace zapewniając realizację powierzonych zadań
 • Posiada czynne prawo jazdy kat. B
 • W stopniu dobrym posługuje się oprogramowaniem z pakietu MS Office

MAMY DLA CIEBIE PRACĘ, KTÓRA POLEGA NA:

 • Dokonywaniu wstępnej weryfikacji pod względem formalnym wniosków i innych dokumentów w tym również finansowych dostarczanych przez klientów w celu przeciwdziałania wyłudzeniom
 • Weryfikacji i analizie ryzyka aktualnych i przyszłych klientów Firmy (wywiad gospodarczy, rekomendacja zabezpieczeń)
 • Przeprowadzaniu terenowych inspekcji weryfikacyjnych przyszłych klientów Firmy
 • Udziale w bezpośrednich rozmowach z dłużnikami, zapewnieniu efektywnej windykacji wierzytelności, negocjacjach indywidualnych porozumień w ramach przyznanych uprawnień
 • Wykonywaniu terenowych inspekcji windykacyjnych u dłużników.
 • Ustalaniu powodów powstania opóźnień w spłacie zobowiązań przez dłużników wraz z negocjacjami dobrowolnej spłaty wymaganych zobowiązań
 • Współpracy z działem wsparcia windykacji terenowej oraz innymi departamentami Firmy
 • Opracowaniu dokumentacji z odbytych kontroli i inspekcji terenowych
 • Dbanie o pozytywny wizerunek firmy

CO OFERUJEMY:

 • Pracę w nowoczesnej firmie wprowadzającej innowacyjne rozwiązania na rynku finansowym w Polsce
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Kompleksowe przygotowanie do pracy
 • Pracę w zgranym i doświadczonym zespole
 • Niezbędne narzędzia do pracy: komputer i telefon

CO OFERUJEMY?

 • Pracę w nowoczesnej firmie wprowadzającej innowacyjne rozwiązania na rynku finansowym w Polsce
 • Możliwości awansu i rozwoju zawodowego zgodnego ze ścieżką kariery
 • Umowę o pracę
 • Wynagrodzenie podstawowe + prowizyjne uzależnione od wyników
 • Kompleksowe przygotowanie do pracy i szkolenia produktowe
 • Pracę w zgranym i doświadczonym zespole
 • Niezbędne narzędzia do pracy: komputer i telefon

SZUKAMY WŁAŚNIE CIEBIE, JEŚLI POSIADASZ:

 • Doświadczenie w obsłudze klienta firmowego
 • Minimum 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Dużą samodzielność oraz dbałość o jakość wykonywanej pracy
 • Znajomość rynku doradztwa finansowego w Polsce
 • Wysoko rozwinięte umiejętności analizy finansowej przedsiębiorstw
 • Umiejętność budowania relacji
 • Doskonale organizuje swoją pracę zapewniając realizację powierzonych zadań
 • Dobrą znajomości obsługi komputera oraz pakietu MS Office

TWOJE PRZYSZŁE ZADANIA:

 • Kompleksowa obsługa dokumentacji finansowej
 • Budowanie i utrzymywanie długotrwałych relacji z klientami opartych o partnerską współpracę
 • Zapewnianie najwyższych standardów obsługi klienta
 • Realizacja strategii sprzedażowej Spółki
 • Realizacja planów sprzedażowo-jakościowych
 • Prowadzenie spotkań i szkoleń w zakresie oferowanych produktów
 • Wsparcie Pośredników w zawieraniu umów z Klientami
 • Raportowanie wyników pracy

Pamiętaj o dopisaniu w CV poniższej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Fair Finance24 sp. z o.o.(zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).